• Röda Sten, sänkschakt

  Bohus har uppdraget från GRYAAB att utföra berg- och betongarbeten för skapande av flyktväg. Ett sänkschakt, drygt 20m djupt med tillhörande tvärtunnel ska drivas vid Klippan. Start januari-2016.

 • Preemraff VGO

  Under våren utförs sprängning, sågning och spräckning för Preemraff VGO. Arbetena utförs inne i processområdet. Utförs mar-okt 2016. Kund: NCC

 • Uggledal Husbygnad

  Sprängning för husbyggnad vid Uggledal, ca 27 000 m3. Utförs våren 2016. Kund: Veidekke

Kontakta oss

 • (+46) 0524 - 300 20
 • Bohus Bergsprängning AB
  Hajums Industriområde 3
  455 41 Hedekas

  Mail: info@bohusberg.se
  Fax: (+46) 0524-300 23

  Karta »